Oszd meg!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add a Google Reader-hez

Blog

  Játék Androidra

  Közösség

  Belépés

  E-mail cím:
  Jelszó:

  Szavazás

  Nincs szavazás

  KERÉKPÁROSOK RÉSZÉRE

   

  A kerékpár KÖTELEZÕ felszerelése

   Kép

   

   

  1. Fehér, vagy kadmiumsárga fényû elsõlámpa, mely 150 méterrõl jól látható legyen.

      

  2. Piros fényú hátsólámpa, mely 150 méterrõl jól látható legyen


  3. Piros színû hátsó prizma / NEM háromszögû /


  4. Két egymástól független fék


  5. Csengõ / NEM duda, NEM szíréna /


  6. Sárga színû kerekenként 2 db küllõre szerelhetõ prizma


  7. Fehér színû elsõ prizma

   

  LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY!!!!!!!!!!


  40 Km/h sebesség felett  bukósisak

   

   

  KERÉKPÁR KÖTELEZÕ TARTOZÉKAI SZÓRÓLAP 

   

  A  6/1990. (IV.12.)  KÖHÉM rendelet  116.§.

   

   

  A közúti közlekedésben részt vevõ kerékpárra vonatkozó üzemeltetési mûszaki feltételek

  116. §228 (1) A kerékpárt fel kell szerelni

  a) könnyen kezelhetõ, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelõszerveinek mûködtetését,

  b) két, egymástól függetlenül mûködtethetõ, száraz és nedves idõben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az elsõ, a másik a hátsó kerékre hat,

  c) hangjelzõ berendezéssel, amely csak csengõhangot adhat,

  d) egy elõre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta idõben legalább 150 méter távolságról látható lámpával,

  e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta idõben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelzõ lámpával,

  f) elõl egy fehér, hátul egy vagy két piros színû, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverõvel, és

  g) legalább az elsõ keréken, legalább 2 db, egy átmérõ mentén elhelyezett borostyánsárga színû, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverõvel (küllõprizmával). A küllõprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverõ körgyûrû felület is a kerékpántok közvetlen közelében vagy az ENSZ-EGB 88. sz. elõírásának megfelelõ gumiabroncsokon.

  (2) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott világító berendezés elhelyezhetõ a kerékpárt hajtó személyen is. A világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet.

  (3) A kerékpárt fel szabad szerelni

  a) oldalán borostyánsárga,

  b) mindkét oldali lábpedálon elõl és hátul borostyánsárga

  fényvisszaverõvel, továbbá

  c) a kerékpár bal oldalán, hátul elhelyezett, személlyel vagy tárggyal való ütközéskor visszahajló szélességjelzõvel, amely elõre fehér, hátra piros színû fényvisszaverõt tartalmaz. A szélességjelzõ behajtható kivitelû is lehet.

  (4) A kerékpárra felszerelt fényvisszaverõknek sötétben, tiszta idõben - olyan jármûbõl, amelynek távolsági fényszórója azt megvilágítja - 150 méterrõl észlelhetõnek kell lenniük.

  (5) A kettõnél több kerekû és 0,80 méternél szélesebb kerékpárt mindkét oldalon fel kell szerelni az (1) bekezdés d)-f) pontjában említett világító vagy fényjelzõ berendezéssel. Ezek a berendezések a jármû legszélsõ pontjától 0,15 méternél távolabb, egymáshoz pedig 0,60 méternél közelebb nem lehetnek.

  (6) A kerékpárra gyermekülés olyan módon szerelhetõ fel, hogy az ülés és a rajta ülõ gyermek a vezetõt a kilátásban és a vezetésben ne akadályozza, a kerékpár világító- és jelzõberendezéseit ne takarja. Az ülésfelület súlypontjának a jármû hosszanti függõleges szimmetriasíkjában, a tengelysíkok között kell elhelyezkednie. A vezetõ háta mögött közvetlenül elhelyezett gyermekülés azzal a feltétellel megengedett, hogy háttámlával és a gyermek méretére beállítható, általa ki nem kapcsolható, a kibújást minden körülmények között megakadályozó utasvisszatartó rendszerrel van ellátva.

  Az üléshez kapaszkodót és lábtartót is fel kell szerelni, és a konstrukciónak meg kell akadályoznia, hogy a gyermek lába a kerékkel érintkezésbe kerülhessen. Az ülés, a kapaszkodó és a lábtartó nem lehet összefüggésben a kormányzott kerékkel, valamint az azzal együtt elforduló szerkezettel.

  (7) A kerékpárhoz kapcsolható legfeljebb 0,70 méter széles és legfeljebb 70 kilogramm össztömegû, egy kerekû vagy egytengelyû, két nyomon futó vontatmány (a továbbiakban: kerékpár utánfutó).

  (8) A kerékpár utánfutót fel kell szerelni

  a) hátul egy, az utánfutó középsíkjában, vagy attól balra, az úttest szintje felett legalább 0,35 méter és legfeljebb 0,60 méter magasságban elhelyezett piros színû, háromszög alakú - a pótkocsira elõírt - fényvisszaverõvel,

  b) a kerékpárra elõírt hátsó helyzetjelzõ lámpával.

  (9) Az önálló energiaforrással rendelkezõ és dinamóval szerelt lámpákat kivéve a kerékpár utánfutó hátsó helyzetjelzõ lámpája elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy bekapcsolása a kerékpár hátsó helyzetjelzõ lámpáját kikapcsolja.

  (10) A kerékpár utánfutót fel szabad szerelni elõl az utánfutó középsíkjától balra és jobbra szimmetrikusan, az utánfutó széleitõl 150 mm-re nem távolabb, az úttest szintje felett legalább 0,35 méter és legfeljebb 0,90 méter magasságban kettõ, nem háromszög alakú fehér színû fényvisszaverõvel.

  (11) Az önálló energiaforrással rendelkezõ lámpákat kivéve a kerékpár lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lenni, hogy a lámpák együtt legyenek be- és kikapcsolhatók.

  (12) A kerékpár elsõ lámpájának és hátsó helyzetjelzõ lámpájának villogó üzemmódja megengedett.

  (13) A kerékpár világító és fényjelzõ berendezéseit úgy kell elhelyezni, hogy

  a) az (1) bekezdés d) pontjában említett lámpák az úttesthez 0,35 méternél közelebb, és az úttesttõl 2,00 méternél távolabb ne legyenek,

  b) az (1) bekezdés e) pontjában említett hátsó (piros színû) helyzetjelzõ lámpák az úttesthez 0,35 méternél közelebb, és a lámpák az úttesttõl 2,00 méternél távolabb ne legyenek,

  c) az (1) bekezdés f) pontjában említett fényvisszaverõk az úttesthez 0,35 méternél közelebb, és az úttesttõl 0,90 méternél távolabb ne legyenek,

  d) az (1) bekezdés g) pontjában említett keréken az oldalsó (borostyánsárga színû) fényvisszaverõ (küllõprizmát) távolsága a kerékabroncstól 0,10-0,15 méter legyen,

  e) a (3) bekezdésben említett szélességjelzõ felnyitott állapotban a kerékpár hosszirányú függõleges felezõsíkjától balra 0,30-0,40 méterre és az úttest szintjétõl 0,35-0,90 méterre legyen.